ข่าวประชาสัมพันธ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
544
09 ต.ค. 2562
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
23 ก.ย. 2562
43 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
538
13 ส.ค. 2562
44 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
536
02 ก.ค. 2562
45 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
593
25 มิ.ย. 2562
46 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
534
05 มิ.ย. 2562
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
548
30 พ.ค. 2562
48 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
540
13 พ.ค. 2562
49 ประกาศการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
516
15 ก.พ. 2562
50 ประเภทและสีของถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
508
04 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13