ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผล
  รายละเอียด :

 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่  2/2563 (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม  พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม)


NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน