if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.HUAYSAI.GO.TH
 
 
กิจกรรม : ประชุมชี้แจงแนวทางในการรับประเมินกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ


รายละเอียด :
    เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  ได้จัดประชุมแนะนำแนวทางในการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามหลักเกณฑ์การกำหนดระดับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตัวแทน  ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยได้รับเกียรติจากนายศราวุธ  อินทะเสม  หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  เป็นผู้ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555    อ่าน 758 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**