if(isset($_GET["album_id"])){$_GET["album_id"]=intval($_GET["album_id"]);} องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :: WWW.HUAYSAI.GO.TH
 
 
กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 ต้น 1 ครัวเรือนรายละเอียด :
    

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาฯ  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลห้วยทราย  เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  1  ต้น  1  ครัวเรือน  ภายใต้โครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์  วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2554  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  บ้านลานไทร  หมู่ที่ 8  ตำบลห้วยทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2554    อ่าน 1020 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**